Szkolenia

szkolenia na rzeczoznawce

 

KURS NA RZECZOZNAWCĘ SAMOCHODOWEGO


Firma Specmot organizuje asystenturę dla osób chcących w przyszłości zostać Rzeczoznawcami samochodowymi w rozumieniu Art. 79a. Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Osoby mogące ubiegać się o odbycie asystentury muszą spełniać poniższe wymagania:

– posiada co najmniej wykształcenie średnie
– posiada 2-letnią praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją
– posiada prawo jazdy min. kat. A, B oraz C1 lub C
– nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne

Na asystenturę będącą teoretyczną i praktyczną nauką wykonywania zawodu składa się wykonanie 30 opinii/ekspertyz jako Stażysta Certyfikowanego Rzeczoznawcy Motoryzacyjnego.

Ekspertyzy zawierają różnorodną tematykę i przekrój zagadnień związanych m.in. z:

– ekspertyza wypadku drogowego (rekonstrukcje wypadków, ustalanie przyczyn i sprawców wypadków drogowych, itp.)
– wycena wartości pojazdu
– wycena rynkowego ubytku wartości pojazdu
– wycena wartości pojazdu po szkodzie
– praktyczna wiedza z oględzin pojazdu (przed zakupem, po kolizji, itp.)
– praktyczna wiedza z zakresu sprzedaży samochodów
– ekspertyzy techniczne (określenie stanu technicznego pojazdu, przyczyny usterek
– ekspertyzy sądowe z powyższego zakresu

Asystentura umożliwia praktyczne poznanie programów do wycen i kosztorysów napraw pojazdów, takich jak: Info-Expert, Eurotax, Audatex, DAT.

Kurs prowadzony jest przez Certyfikowanego Rzeczoznawcę Samochodowego. Odbycie stażu zapewnia przygotowanie Kursanta do egzaminu w Ośrodku Certyfikacyjnym PZM. Po zdanym następuje egzaminie wpis na listę Rzeczoznawców Samochodowych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Czas trwania asystentury zależy m.in. od zdolności asystenta i oscyluje w granicach 2 semestrów.

Więcej informacji dostępne na stronie specmot.edu.pl