Rzeczoznawstwo

rzeczoznawstwo_bn

Wykonujemy ekspertyzy rzeczoznawcze dotyczące pojazdów do 3.5 t oraz powyżej.
Posiadamy doświadczenie i wiedzę z zakresu pojazdów ciężarowych i sprzętu specjalistycznego (ciągniki siodłowe, cysterny paliwowe i LPG, naczepy, zabudowy specjalistyczne itp.).


ZAKRES USŁUG:

– Ocena stanu technicznego pojazdu lub podzespołu

biegły rzeczoznawca wykonuje ocenę, którą dokonujemy na podstawie przeprowadzonych oględzin pojazdu w oparciu o „check-listę” zawierającej punkty kontrolne, które muszą zostać zweryfikowane i opisane. Ekspertyza zawsze zawiera zdjęcia badanego pojazdu przedstawiające ogólny widok i ujawnione uszkodzenia.


– Wycena kalkulacji naprawy

Wyceny przeprowadza biegły rzeczoznawca, zawierają one wykaz i szczegółowy opis uszkodzeń i wykonane są przy zastosowaniu profesjonalnych systemów do kosztorysowań pojazdów – Audatex, EurotaxGlass’s. Nasz biegły w oparciu o te systemy jest w stanie zweryfikować poprawność każdego kosztorysu naprawy.


– Wycena wartości rynkowej pojazdu (w stanie uszkodzonym, nieuszkodzonym, przed szkodą, różnica w wartości pojazdu przed i po szkodzie)

W procesie likwidacji szkody konieczne jest, by biegły ustalił wartość pojazdu przed szkodą na dzień szkody, ustalenie zakresu szkody i jej wartości i na tej podstawie wyliczenie wartość pojazdu w stanie uszkodzonym. Ustalenie tych wielkości stanowi podstawę do wyliczenia należnego odszkodowania, co często nie bywa jednoznaczne.


– Wycena rynkowego ubytku wartości pojazdu

W przypadku powstania pierwszej szkody na pojeździe (do lat 6-ciu) i tym samym pierwszej naprawy blacharsko – lakierniczej, zasadnym jest, by biegły rzeczoznawca dokonał wyliczenia tzw. Rynkowego Ubytku Wartości Pojazdu. To uprawnia do roszczenia o dodatkowe odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego.


– Ekspertyza wypadku drogowego

Powyższe usługi wykonujemy na zlecenia osób fizycznych, firm i przedsiębiorstw a także Prokuratur, Sądów i Policji przeprowadza je biegły sądowy


– Usługi wykonywane przy współpracy z TUV Rheinland

– Oględziny ponaprawcze pojazdów

Polega na przeprowadzeniu kontroli ponaprawczej (blacharsko-lakierniczej lub mechanicznej) pojazdu wykonanej przez dowolny warsztat samochodowy i sprawdzeniu odpowiednich punktów wg. tzw. check-listy TUV lub wg zakresu otrzymanego od Klienta zlecającego usługę. Kontrola kończy się sporządzeniem protokołu z oględzin. Klient ma możliwość podglądać raport on-line, dzięki temu ma ciągły i bezpośredni dostęp do wszystkich raportów. Usługa kierowana jest do flot samochodowych, ubezpieczycieli, indywidualnych warsztatów samochodowych oraz właścicieli lub zarządzających pojazdem którzy są zainteresowani potwierdzeniem jakości naprawy powypadkowej lub naprawy mechanicznej, przeglądu technicznego itp.

Szczegóły zakresu kontroli oraz wzór protokołu znajduje się poniżej

– Rzetelna naprawa

Polega na potwierdzeniu jakości naprawy wykonanej w warsztacie posiadającym Certyfikat jakości TUV na podstawie przesłanych odpowiednich zdjęć i informacji, weryfikowanych przez certyfikowanego rzeczoznawcę samochodowego. Usługa kierowana jest do flot samochodowych, ubezpieczycieli, indywidualnych warsztatów samochodowych oraz właścicieli lub zarządzających pojazdem którzy są zainteresowani potwierdzeniem jakości naprawy powypadkowej lub naprawy mechanicznej, przeglądu technicznego itp. Zakres usługi określony jest przez standard TUV lub standard Klienta, a usługa kończy się wystawieniem zweryfikowanego protokołu. Raporty dla Klienta są dostępne on-line poprzez portal przy zastosowaniu komputera stacjonarnego lub każdego urządzenia mobilnego typu smartphone lub tablet.

Szczegóły zakresu kontroli oraz wzór protokołu znajduje się poniżej